Witamy

Żłobek Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie

Jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

Żłobek jest placówką katolicką realizującą cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi do  lat 3. Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi od ukończenia 12-tego miesiąca życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. 

W ramach opieki żłobek realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Podstawę wychowania w żłobku stanowi katolicka wizja człowieka oraz katolicki system wartości.
Celem żłobka, jako placówki katolickiej, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym w duchu wychowania chrześcijańskiego, oraz gwarantowanie możliwości codziennego spotkania z Bogiem jako Stwórcą i Miłością będące drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie.
Żłobek wspiera rodziny w wychowywaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Placówka spełnia wszystkie wymagania Sanepidu i Straży Pożarnej. Został wpisany do Rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.

Celem naszych działań jest dbałość  o wszechstronny rozwój dziecka, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki, pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.

Godziny pracy żłobka: od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Godło

Losowe zdjęcie

Aktualności

Spotkanie ze strażakiem
W dniu 8.06.2021 w naszym żłobku odbyło się spotkanie ze strażakiem. Przybył do nas strażak – pan Jan Kapusta - tata Natalki. W interesujący sposób dokonał prezentacji stroju strażaka – ratownika oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej [...]

2021-06-08

Więcej
Eksperyment
Proste eksperymenty chemiczne rozbudzają wyobraźnię i ciekawość dziecka. Tym razem zrobiliśmy z naszymi maluchami  wulkan. :)

2021-05-31

Więcej
Teatrzyk Arka Noego
W dniu dzisiejszym odwiedził nas interaktywny spektakl " Arka Noego" z Wieliczki podczas którego aktorzy angażują dzieci do budowy statku i opieki nad zwierzętami [...]

2021-05-31

Więcej