kolorowy dzie˝ w ┐│obku

kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094029
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094104
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094111
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094113
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094120
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094125
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094135
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094140
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094154
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094159
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094207
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094310
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094316
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094332
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094512
God│o

Losowe zdjŕcie

AktualnoÂci

Jesienne listki
Dzisiaj dzieci wykona│y pracŕ : jesienne listki. Z wielkim zaanga┐owaniem  dzieci zabra│y siŕ do pracy. Du┐o radoÂci sprawi│o wykonanie dzisiejszego zadania [...]

2020-09-18

Wiŕcej
Jesienne grzyby
Dzieci wykona│y piŕkne grzyby wyklejane bibu│▒ :-)

2020-09-10

Wiŕcej
Pierwszy dzie˝ w nowym roku
W rozpoczŕcie nowego roku w ┐│obku Âwietnie siŕ bawiliÂmy :-) Przysz│y do nas same Zuchy :-)

2020-09-01

Wiŕcej