kolorowy dzie˝ w ┐│obku

kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094029
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094104
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094111
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094113
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094120
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094125
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094135
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094140
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094154
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094159
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094207
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094310
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094316
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094332
kolorowy dzie˝ w ┐│obku - IMG_20200605_094512
God│o

Losowe zdjŕcie

AktualnoÂci

Zabawy lodem
W dniu dzisiejszym nasze maluchy malowa│y lˇd. Zabawy z lodem mog▒ byŠ : badawcze, sensoryczne i plastyczne, ktˇre s▒ dla dzieci niezwykle atrakcyjne. Mog▒ one doÂwiadczaŠ polisensorycznie, obserwowaŠ, eksperymentowaŠ, odkrywaŠ, kreowaŠ i bawiŠ siŕ!  Dziŕki takim zabawom dziecko czerpie wiedzŕ o Âwiecie z najbli┐szego otoczenia [...]

2021-02-22

Wiŕcej
Informacja publiczna
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2020»│obek Siˇstr Imienia Jezus w Klimontowie  informuje, i┐ w roku 2020 otrzyma│o darowizny na realizacjŕ swoich celˇw statutowych - nauka, edukacja, oÂwiata i wychowanie o │▒cznej kwocie 29 500,00  z│ [...]

2021-02-19

Wiŕcej
Babeczki walentynkowe
W dniu dzisiejszym nasze najm│odsze dzieci wykona│y z pomoc▒ pan pyszne babeczki z okazji walentynek. UÂmiechˇw nie by│o ko˝ca, a zapach ktˇry unosi│ siŕ w kuchni zachŕca│ do jedzenia [...]

2021-02-12

Wiŕcej