Wracamy do ┐│obka

Po d│ugiej przerwie z uÂmechem wracamy do ┐│obka :-) 

Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_092836_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_101145
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_101152_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_103736_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_103741_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_115547
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_130420_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091310_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091315_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091631
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091728_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091920_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_092016_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_092120_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_092128_1
God│o

Losowe zdjŕcie

AktualnoÂci

Zabawy lodem
W dniu dzisiejszym nasze maluchy malowa│y lˇd. Zabawy z lodem mog▒ byŠ : badawcze, sensoryczne i plastyczne, ktˇre s▒ dla dzieci niezwykle atrakcyjne. Mog▒ one doÂwiadczaŠ polisensorycznie, obserwowaŠ, eksperymentowaŠ, odkrywaŠ, kreowaŠ i bawiŠ siŕ!  Dziŕki takim zabawom dziecko czerpie wiedzŕ o Âwiecie z najbli┐szego otoczenia [...]

2021-02-22

Wiŕcej
Informacja publiczna
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2020»│obek Siˇstr Imienia Jezus w Klimontowie  informuje, i┐ w roku 2020 otrzyma│o darowizny na realizacjŕ swoich celˇw statutowych - nauka, edukacja, oÂwiata i wychowanie o │▒cznej kwocie 29 500,00  z│ [...]

2021-02-19

Wiŕcej
Babeczki walentynkowe
W dniu dzisiejszym nasze najm│odsze dzieci wykona│y z pomoc▒ pan pyszne babeczki z okazji walentynek. UÂmiechˇw nie by│o ko˝ca, a zapach ktˇry unosi│ siŕ w kuchni zachŕca│ do jedzenia [...]

2021-02-12

Wiŕcej