Wracamy do ┐│obka

Po d│ugiej przerwie z uÂmechem wracamy do ┐│obka :-) 

Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_092836_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_101145
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_101152_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_103736_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_103741_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_115547
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200518_130420_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091310_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091315_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091631
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091728_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_091920_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_092016_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_092120_1
Wracamy do ┐│obka - IMG_20200519_092128_1
God│o

Losowe zdjŕcie

AktualnoÂci

Jesienne listki
Dzisiaj dzieci wykona│y pracŕ : jesienne listki. Z wielkim zaanga┐owaniem  dzieci zabra│y siŕ do pracy. Du┐o radoÂci sprawi│o wykonanie dzisiejszego zadania [...]

2020-09-18

Wiŕcej
Jesienne grzyby
Dzieci wykona│y piŕkne grzyby wyklejane bibu│▒ :-)

2020-09-10

Wiŕcej
Pierwszy dzie˝ w nowym roku
W rozpoczŕcie nowego roku w ┐│obku Âwietnie siŕ bawiliÂmy :-) Przysz│y do nas same Zuchy :-)

2020-09-01

Wiŕcej