Wracamy do ¿³obka

Po d³ugiej przerwie z u¶mechem wracamy do ¿³obka :-) 

Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_092836_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_101145
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_101152_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_103736_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_103741_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_115547
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200518_130420_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_091310_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_091315_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_091631
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_091728_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_091920_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_092016_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_092120_1
Wracamy do ¿³obka - IMG_20200519_092128_1
God³o

Losowe zdjêcie

Aktualno¶ci

Wakacje na pla¿y
[...]

2020-07-02

Wiêcej
Zajêcia plastyczne
Nasze piêkne marchewki :-)

2020-06-25

Wiêcej
Zabawy ruchowe przy muzyce dzieciêcej
Mimo niesprzyjaj±cej pogody ¶wietnie bawimy siê w naszej piêknej sali przy weso³ej muzyce.

2020-06-25

Wiêcej