Witamy

Żłobek Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie

Jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

Żłobek jest placówką katolicką realizującą cele i zadania określone w Ustawie o opiece nad dziećmi do  lat 3. Celem działania żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi od ukończenia 12-tego miesiąca życia. Opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia. 

W ramach opieki żłobek realizuje funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.

Podstawę wychowania w żłobku stanowi katolicka wizja człowieka oraz katolicki system wartości.
Celem żłobka, jako placówki katolickiej, jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym w duchu wychowania chrześcijańskiego, oraz gwarantowanie możliwości codziennego spotkania z Bogiem jako Stwórcą i Miłością będące drogą do odkrywania piękna i dobra w człowieku oraz w otaczającym świecie.
Żłobek wspiera rodziny w wychowywaniu dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi.

Placówka spełnia wszystkie wymagania Sanepidu i Straży Pożarnej. Został wpisany do Rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów.

Celem naszych działań jest dbałość  o wszechstronny rozwój dziecka, zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki, pomoc i wsparcie rodziców w procesie wychowania dzieci.

Godziny pracy żłobka: od poniedziałku do piątku 7.00-17.00

Godło

Losowe zdjęcie

Aktualności

Pożegnanie żłobka
W piątek 28 czerwca 2024 r. odbyło się pożegnanie najstarszych dzieci żłobkowych.Ostatni dzień w żłobku to szczególny moment zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców [...]

2024-06-28

Więcej
Dzień Dziecka
Pierwszy czerwca dzień radosnykwitnie jaśmin, to znak wiosny.W dniu tym pięknym i wspaniałymżyczymy Skarbom sercem całymmoc uśmiechu i radościszczęścia, zdrowia, pomyślności [...]

2024-06-01

Więcej
Dzień Mamy i Taty
Życzymy Wam Kochani Rodzice, spokoju ducha, ciepła i harmonii w Waszym wspólnym życiu. Mamo, Tato, niech wasze serca biją zawsze zgodnie, przynosząc Wam wzajemną bliskość i zrozumienie [...]

2024-05-24

Więcej